Εικόνες εκκλησίας

Μπορεί να είναι ο προστάτης Άγιος της οικογένειάς σας. Μπορεί να είναι ο άγιος που έχετε το όνομά του ή ένα τάμα υπέρ υγείας. Όπως και να ΄χει, ο στολισμός μιας εικόνας Αγίου χαρίζει ευλογία σε αυτόν που την έχει τάξει.